Предлаганите промени в Закона за водите, с които без разрешителен режим регистрирани земеделски производители ще могат да сондират и изграждат кладенци и ползват безплатна вода до 50 кубика, ще доведе до анархия и водни войни. Това прогнозира пред БНР инж. Димитър Куманов от Риболовен клуб "Балканка".

Предложенията вече бяха разгледани в Комисията по земеделие в парламента. Предстои това да се случи и в Комисията по околна среда и води.

Куманов бе категоричен, че от Сдружението ще внесат жалба до Главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия, ако това бъде прието.

Той обясни, че в момента проблем с ЕК има дори за кладенците с разрешена консумация до 10 кубика вода на ден у нас, тъй като и това не отговаря на Рамковата директива за водите.

По негови думи, въпреки че МОСВ се е концентрирало върху подземните води, всеки от регистрираните земеделци ще може да построи в парцел си водохващане и от река.

На 27 ноември изтича срокът за регистрация на кладенци

На 27 ноември изтича срокът за регистрация на кладенци

Властите искат регистрация, за да защители интересите на гражданите

Куманов изтъкна, че съгласно рамковата директива за водите водата е общо наследство, което трябва да се опазва и защитава. Според него обаче в момента ГЕРБ и Министерството на земеделието подаряват на земеделците това общо наследство. Това е социализъм, даже комунизъм, отсече той.

По негови думи рискът за питейните води е около такъв кладенец да се появят десетки други в съседни земеделски имоти.

"Няма да ги мерят, няма да ги плащат, което означава абсолютно безконтролно. Тогава нивото на подземните води в целия регион ще се понижи", прогнозира Куманов.

Той посочи, че това ще засегне ползвателите на всички други кладенци, преминали през целия разрешителен режим досега. По тази причина по негови думи "някои хора ще бъдат по-равни от другите".

Така стоял въпросът и с малките потоци или рекички, преминаващи през поредица от земеделски имоти, за всеки от които ще може да бъде изградено отделно водохващане, без разрешителни и без никакви условия.

Куманов обясни, че когато се дават разрешителни за водовземане от реки, има условия, като например за екологичен отток, рибни проходи и т.н. Сега обаче те се елиминирали напълно и "на тяхно място идва анархията".

Според него при малка рекичка или поток и десет водохващания едно след друго може да се стигне до водни войни в летния сезон.

ВиК холдингът финансира региони с ограничени водни ресурси

ВиК холдингът финансира региони с ограничени водни ресурси

Целта е намаляването на загубите на водата чрез инвестиции

Куманов бе категоричен, че кладенците и в населените места ще пресъхнат, ако около тях безконтролно се създават водохващания по новия режим. Това по негови думи ще доведе до конфликти между хората с регистрирани кладенци, които обаче пресъхват заради свръхексплоатация на кладенците по новия режим.

И в момента ресурсите на подземните води са доста по-експлоатирани, отколкото би трябвало, предупреди той и допълни, че сегашното изменение на Закона за водите на мястото на управление на водите въвежда тотална анархия.

Той посочи, че хората черпят вода без съответните процедури от десетки хиляди кладенци.

Те затова искат регистрация на съществуващите кладенци - за да се оцени натискът върху подземните води, от друга страна да може да се планират бъдещи мерки, включително когато се издават разрешителни за водовземане, обясни инженерът.