Атлантическият съвет на България настоява за външна ревизия на разходите за доставка и поддръжка на техническо оборудване за Военновъздушните сили, за армията и Министерството на отбраната.

От АСБ посочват, че Специализираната прокуратура разследва фирмата "Балкантел", на която са възложени поръчки от МО, БДЖ, МВР, АЕЦ "Козлодуй" и други държавни структури. Обществените поръчки, по които фирмата е работила само през последните няколко години, са за над 120 милиона лева, като средната ѝ годишна печалба варира между 5 и 10 милиона лева, при обем на приходите между 20 и 30 милиона.

Договори с фирмата е сключвал за ВВС началникът на военновъздушните сили ген.-майор Цанко Стойков, който е обект на публикуваните от прокуратурата СРС, на които се чува разговор между него и президента Румен Радев - за укриване на документи, свързани с назначаването на Десислава Радева. Според АСБ е възможно да става дума за прилагане на СРС от ДАНС, за да се установи дали ген.-майор Цанко Стойков не е извършил злоупотреба с обществени средства и търговия с влияние.

От Атлантическия съвет допускат, че е възможно да има укриване на документи и по договорите с "Балкантел".

"Но ако и там е ставало дума за укриване на документи, с цел непредоставяне на информация на ДАНС и Специализираната прокуратура, както и за злоупотреба със служебно положение, то тогава нещата стават още по-сериозни и опасни. Защото засягат пряко националната сигурност на страната и тази на съюзниците ни в НАТО." - подчертават атлантиците.  

От АСБ напомнят, че собствениците на фирмата "Балкантел" са имали нерегламентирани контакти с отговорни фактори във ВВС и МО във връзка с обществена поръчка за 12.5 милиона лева, за което през юли миналата година беше съобщено в публикация на в. "24 часа".

"С всеки изминал ден става все по-наложително изясняването на въпроса как се разходва публичният финансов ресурс за доставка и поддръжка на техническо оборудване за Военновъздушните сили, за армията и Министерството на отбраната като цяло." - посочват от АСБ.

Атлантиците призовават Комисията по отбрана към Народното събрание, ревизорите от Сметната палата и българските медии да разследват какво се е случвало и се случва във ВВС и МО при обявяване на обществените поръчки, доставките и поддръжката на оборудването за армията.

"Надяваме се да българското общество да получи отговори на въпросите:

  1. Колко и кои фирми са печелили търгове за доставка на комуникационна и навигационна техника и оборудване за ВВС и МО през последните 10 години?
  2. Има ли фирми фаворити, които приоритетно печелят обществени поръчки, независимо кой е министър на отбраната и командир на ВВС?
  3. Какви средства "ударно" се харчат в края на всяка бюджетна година, за какво и има ли фирми фаворити при усвояване на средствата? Колко от тези поръчки авансово са платени на 100 % в края на текущата година? Осъществена ли е доставка по тях и кога?
  4. Има ли доставено комуникационно и навигационно оборудване, което още не е въведено в експлоатация и стои на склад? Ако има, защо не се използва и в какво състояние се намира то сега?
  5. Защо в годишните доклади за отбраната и въоръжените сили, които МО изготвя, не виждаме подробна разбивка на категорията "Капиталови разходи" по видове, по фирми доставчици и изпълнители на обществени поръчки?
  6. Проверяват ли от ДАНС фирмите-доставчици и техните собственици за лоялност във връзка с опазването на държавната и военна тайна?
  7. На каква стойност са годишните разходи на ВВС и на МО като цяло, за придобиване и поддръжка на комуникационна и навигационна техника за последните 10 години?
  8. Как се отчитат разходите, кой отговоря и кой контролира разходването на средствата по обществените поръчки във ВВС и МО? Колко вътрешни ревизии са правени и колко външни ревизии? Има ли сигнали от отговорните фактори във ВВС и МО до прокуратурата за възможни престъпления след приключване на вътрешните проверки и ревизии и предоставяне на докладите по тях?

Това са важни за обществото въпроси не само защото се отнасят до начина на изразходването на публични средства, но и за мястото на България като сигурен член на НАТО, ползващ се с доверие от съюзниците ни." - посочват от АСБ.