Внесените украински яйца у нас са безопасни. Това показаха окончателните резултати от изследванията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Анализът е извършен в акредитираната Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ). Пробите от пресните кокоши яйца, клас А, са изследвани за забранени за употреба ветеринарни лекарствени продукти, антибиотици, сулфонамиди, кокцидиостатици, тежки метали и радиоактивност. Резултатите са отрицателни.

Припомняме, общо 2 608 200 броя яйца от Украйна и Латвия са внесени у нас в периода 9 - 19 март. Вчера председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов изрази опасения, че украинските яйца вероятно ще бъдат премаркирани като български. Притесненията му се базират на факта, че това са бързооборотни стоки и би следвало ден-два след тяхното физическо пристигане, да се появят в българската търговската мрежа. От БАБХ по-късно индиректно отговориха на какво се дължи забавянето, а именно - тяхното изследване.

Птицевъди се съмняват, че 2.5 млн. украински яйца ще се сдобият с български етикет

Птицевъди се съмняват, че 2.5 млн. украински яйца ще се сдобият с български етикет

От Съюза на птицевъдите са сезирали БАБХ и искат информация от Агенция "Митници"