Започва засилено наблюдение над пристигащите в България пратки с месо от Полша, след като по-рано днес стана ясно, че над 100 тона пилешко със салмонела са достигнали до българския пазар.

От Българската агенция по безопасност уверяват, че всички пратки от бизнес оператора, влизащи в страната, ще бъдат подложени на лабораторен анализ за салмонела.

Агенцията е отправила запитване до полските власти за евентуални допълнителни мерки, които те предприемат спрямо предприятието, и е поискала методическа помощ от Центъра за оценка на риска по хранителната верига за препоръки за подобряване на ефикасността на прилаганите мерки.

По данни на БАБХ от началото на годината по Системата за бързо съобщаване на храни и фуражи са получени 168 нотификации за салмонела в пилешко месо от Полша. Засегнати са различни държави членки на ЕС - Белгия, Италия, Германия, Холандия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Естония, Финландия, Хърватска, Чехия, Франция, Словакия, Великобритания, Румъния, Унгария, България, Норвегия, Словения, Австрия, Испания, Гърция, Кипър.

Над 100 тона пилешко със салмонела на родния пазар

Над 100 тона пилешко със салмонела на родния пазар

Заразеното месо е внос от Полша

Нотификациите, в които България е засегната страна, са 16. Първата от тях е била получена през март, като до края на октомври нотификациите са 6. От 29 октомври до момента са получени 10 съобщения по системата, като във всички нотификации за ноември е засегнат един полски производител.

По всички случаи незабавно са били предприети мерки. В рамките на 24 часа се извършват проверки на място в обектите, прави се пълно проследяване на засегнатите партиди и се уведомяват клиентите, закупили от тях. Количествата, налични на пазара, се възбраняват. В предприятията, преработили замърсена суровина, се извършват почистване и дезинфекция.

Проверките на БАБХ са установили, че голяма част от месото е предназначена за термична преработка. Салмонелните бактерии се унищожават при температурна преработка, поради което термично обработените продукти не представляват риск за здравето на хората, уверяват от Агенцията.

Те посочват, че законодателството в областта на храните позволява продуктите да се върнат на доставчика, да се насочат за термична преработка или да се предадат за обезвреждане в предприятие за преработка на странични животински продукти. За последващите действия към засегнатите продукти отговорността се носи от всеки производител или търговец, който предлага храни на пазара, а БАБХ контролира изпълнението.