Ръст от 8.4 процента отбелязва бизнеса по ипотечни кредити за 2020 година по данни на БНБ. Справките на Централната банка показват, че за миналата година оборотът е 4.18 млрд. лева спрямо 3.858 млрд. лева за 2019-та, като тук се включват и потребителските кредити обезпечени с имот. При новоотпуснатите потребителски заеми картината е точно обратната. През 2020-та те са над 5.138 млрд. лева, като отчитат спад от 12.1%, в сравнение с над 5.846 млрд. лева. Според Асоциацията на кредитните посредници в България този спад се дължи както на затягането на изискванията на банките, така и на увеличената предпазливост на гражданите към допълнително задлъжняване с потребителски заеми, които са все още доста скъпи. Дори опцията за гарантирани от Българска банка за развитие безлихвени заеми за граждани не са обърнали тази негативна тенденция.

Снимка 522257

Източник: АКПБ

Бизнесът на кредитните посредници може да се характеризира като повече от успешен. Това са компании, регистрирани в БНБ, които консултират гражданите и малките и средни предприятия при вземането на заем. При това консултацията е безплатна за клиента, а кредитните посредници получават парите си от банките за всеки заем, който са отпуснали с тяхното посредничество. За заемите за малки и средни компании Асоциацията на кредитните посредници в България не събира данни. Такава публична специализирана статистика няма и на страниците на БНБ. Що се отнася до ипотечните заеми за гражданите данните показват, че при тези новоотпуснати кредити, предоставени с посредничеството на членовете на Асоциацията, през 2020-та има ръст от 19.1%, а при новоотпуснатите потребителски ръстът е 6.3%.

Снимка 522258

Източник: АКПБ

Асоциацията смята, че общия обем на новоотпуснатите с посредничеството на 68 независими кредитни посредници ипотечни заеми е 630 млн. лева или 17.9% от пазара. Прогнозите са, че през тази - 2021 година, този дял ще достигне 20%, а през следващата - 25% от новоотпуснатите заеми. Наред с разширяването на бизнеса си обаче кредитните посредници и по точно тяхната Асоциация трябва да внимават за някои некоректни практики, появяващи се на всеки нов и бързо растящ пазар като техния, за които банките партньори предупреждават и да ги преустановяват в зачатък. Става дума за нерегламентирани плащания между посредници и клиенти и за нелоялно привличане на специалисти по кредитиране и риск, които са служители на банките партньори. От своя страна е добре банките да работят само с посредници, регистрирани в БНБ, а не с всякакъв вид брокери на банкови услуги.

Красен Станчев прогнозира по-лесен достъп до кредитен ресурс с влизането ни в еврозоната

Красен Станчев прогнозира по-лесен достъп до кредитен ресурс с влизането ни в еврозоната

По думите му е възможно и цените да поевтинеят