Български пощи поддържат пощенска станция за приемане и доставка на кореспондентски пратки на остров Ливингстън, съобщават от дружеството по 30-ата българска антарктическа експедиция.

Пощата има договорни отношения с Антарктическия институт от 27 години.

Създадена е специална технология за приемане, таксуване и експедиране на кореспондентски пратки. Дружеството предоставя в малко количество служебни формуляри, описи, адресни етикети, пощенски чували и брошури с цените. На определен от ръководството на Антарктически институт член от експедицията се предава срещу подпис пощенско клеймо за временната пощенска станция, гравирано 1090 "Poste Bulgare Antarktika".

Втората група от български учени замина за Антарктида

Втората група от български учени замина за Антарктида

Очаква се те да пристигнат на Българската полярна база през последната седмица

Пратките, изпращани от участниците в експедицията, които са подадени във временната пощенска станция, след пренасянето им до България от член на експедицията, се предават на началника на Софийската централна пощенска станция, който организира обработката и доставката им на получателите.

Пратките за остров Ливингстън пък се събират в абонаментна пощенска кутия № 599 в Софийската централна пощенска станция. Те се предават на упълномощен член от експедицията, който да ги пренесе и достави на получателите.

След приключване на експедицията и закриване на временната пощенска станция пощенското клеймо и неизползваните пощенски чували се връщат в "Български пощи".

От Български пощи напомнят, че през юли 2021 г. са пуснати в употреба серия от две пощенски марки и специален пощенски печат, посветени на 200-годишнината от откриването на Антарктида и 50-годишнината от началото на научните изследвания на Ледения континент, които българската държава извършва. Художник на проекта е Атанас Атанасов.