Българската академия на науките недоумява защо се подменят историческите и езиковите факти, които са известни на цялата славистика по света, включително руската. Това се посочва в позиция на БАН по повод изложбата на Руския културно-информационен център в София за 24 май, представяща братята св. св. Кирил и Методий като "реформатори на славянската азбука", "създатели на църковнославянския език" и "първи разпространители на грамотността и просветата в Русия".

От БАН изтъкват, че именно световноизвестният руски учен акад. Дмитрий Лихачов определя България като "люлката на славянската култура" и като страната, дала "на източните славяни висшия слой на езика".

Те дават пример и с известната руска палеославистка Раля Михайловна Цейтлин, автор на фундаменталния труд "Лексика древнеболгарских рукописей Х - ХІ вв.", която в изследванията си признава българския характер на Кирило-Методиевия език.

Кирил Топалов: Как Кирил и Методий са създали азбука за език, който го няма - славянски

Кирил Топалов: Как Кирил и Методий са създали азбука за език, който го няма - славянски

Това е недопустима фалшификация и гавра с българския принос

От Академията напомнят и че през 1985 г. по инициатива на БАН и Академията на науките на СССР в София е проведена академична дискусия с участието на известни български и съветски учени. Тя завършва с официален протокол, в чието заключение се казва, че: народната основа на езика на Кирило-Методиевските преводи се явява солунският диалект на българския език през IX век; eзикът на преводите в произведенията на Преславската и Охридската школа е старобългарският литературен език; и езикът на Кирило-Методиевските паметници е изиграл огромна роля в културния живот на другите славянски народи и във формирането на техните литературни езици.

Опитът да бъде присвоено Кирило-Методиевото дело със странните твърдения, че светите братя са създали църковнославянския език и са разпространили просветата в Русия, е недопустимо изопачаване на историческата и научната истина, най-малкото поради факта, че църковнославянският е руска редакция на старобългарския език от ХVII в., а братята Кирил и Методий никога не са стъпвали където и да било по руските земи, категорични са от БАН.

Шеговита била ситуацията със "славянските учители" Кирил и Методий

Шеговита била ситуацията със "славянските учители" Кирил и Методий

Според Георг Георгиев ако целта е била провокация, то тя не е постигната

Според българските академици особено странно звучи твърдението, че светите братя са "реформатори на славянската азбука", когато е световноизвестно, че те са създатели на глаголицата, спасена от българските царе Борис І и Симеон.

Припомняме, преди година Руският културно-информационен център в София предизвика и друг скандал с изложбата си за 9 май, планирана да бъде под надслов "75 години от освобождението на Източна Европа от нацизма". Тогава българското външно министерство посъветва руската страна да се откаже, тъй като проявата подкрепя "съмнителна историческа теза" и представлява "намеса във вътрешнополитическия дебат на страната ни".