Областният управител Вълчо Чолаков разпореди да бъдат изцяло освободени от заплащане на наем, всички засегнати от кризата с коронавирус които имат договор с Областна администрация - Бургас.

От заповедта на Областния управител ще се възползват сдружения в обществена полза и фирми, които са преустановили дейност в следствие на въведените пандемични мерки.

Частични облекчения получават и фирми, които са продължили да работят, но имат спад в продажбите. За периода от 13 март до 13 май наемателите на държавни имоти няма да заплащат месечните вноски към институцията, за помещенията, които използват, гласи разпореждането на Чолаков.

С писмо до Министерски съвет, бургаският губернатор иска в аванс средствата за местни данъци и такси, които Областна администрация дължи на общините. Ако същите бъдат заплатени в срок до 30 юни, държавната институция ще се възползва от 5% отстъпка. Икономията, която би реализирала Областна администрация е в размер на 37 323,66 лв., което изцяло покрива облекченията направени към бизнеса.