Центърът за превенция на захарен диабет в УМБАЛ "Александровска" организира кампания за ранно откриване на захарен диабет по повод Световният ден за борба с диабета - 14 ноември.

Скрининговата кампания за откриване на диабет е с безплатно измерване на гликиран хемоглобин и изследване на телесен състав по биоимпедансен метод.

За да се направят изследванията е необходимо е предварително записване.

200 000 българи живеят с диабет, но без диагноза

200 000 българи живеят с диабет, но без диагноза

Повече хора умират от диабет, отколкото от СПИН

От болницата съветват хора, които не са правили измерване на гликиран хемоглобин досега, да се консултират за захарен диабет. Препоръчва се да се направят изследвания и ако хората имат някой от следните рискови фактори: наднормено тегло или затлъстяване, близък роднина с диабет, повишено кръвно налягане или друго сърдечно-съдово заболяване, възраст над 45 години.

Консултациите ще се провеждат в Центъра за превенция на захарния диабет и неговите усложнения към Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ "Александровска" между 13 ноември и 1 декември след 13:00 часа.

От "Александровкса" акцентират, че захарният диабет тип 2 е най-социално значимото ендокринно заболяване, което в много от случаите се диагностицира при настъпили вече усложнения и органни увреждания.