От Българския хелзинкски комитет (БХК) заявяват, че принудителното събаряне на постройки и домове в Гърмен, както и това, че няма къде да се настанят четири семейства и нощуват под открито небе, е в нарушение на международното право и създава по-голям и по-неотложен проблем.

Правозащитниците подчертават, че разрушаването на четирите постройки е извършено под обществен натиск като колективно наказание за предполагаеми противозаконни действия на отделни лица в Гърмен и без оглед на индивидуалното положение на живущите в тях, които по никакъв начин не са причастни към инцидентите от миналото.

Тази кампания бе съпътствана с публична расистка антиромска риторика, която бе подклаждана, наред с други, от медии и от парламентарно представени политически партии, посочват правозащитниците.

За риска да се стигне до настоящата ситуация БХК предупреди още на 27 май. От Хелзинския комитет припомнят, че и в миналото нееднократно са сигнализирали, че разрушаването на единствените домове на бедни семейства, които са живели в тях продължително време, без осигуряване на алтернативен подслон, дори когато те са формално незаконни, е нарушение на правото на личен и семеен живот, както и на правото на жилище. Въпреки това, такива акции са били извършвани.

БХК подчертава още, че принудителните евикции на лица от техните единствени жилища бе заклеймено като нарушение на международното право и на три пъти по дела, свързани със сходни на настоящия случаи.

По тези дела нашата страна бе осъдена. Досега три различни международни органа са се произнасяли с осъдителни решения срещу България. Това са Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), Комитетът по правата на човека на ООН и Европейският комитет по социални права.

Тези три международни органа са установили съответно нарушения на три международни договора, по които българската държава е страна. Следва също така да се отбележи, че в случая тези мерки бяха селективно насочени към обитатели-роми, въпреки че незаконното строителство в България не се ограничава до ромските жилища.

Това е драстичен случай на расова дискриминация, осъществена от публичните власти и забранена както от нашата Конституция, така и от международното право.

С настоящите си действия органите на държавната и на местната власт в Гърмен създадоха предпоставки за продължаващо нарушаване на международното право и в други региони на България, задълбочаване на социалния проблем и изостряне на междуетническото напрежение. Те също така за пореден път накърниха международната репутация на нашата страна, тъй като техните противозаконни действия няма да останат неотбелязани от международната общност, заявяват от БХК.

Комитетът призовава към незабавно прекратяване на принудителните евикции на бедни хора от единствените им жилища, както и на всякакви други популистки действия от страна на властите, вземане на спешни мерки по осигуряване на подслон на останалите без дом, включително на възрастните, лицата с увреждания и децата, както и за предприемане на конкретни мерки, които ще предотвратят предпоставките, довели до настоящата ситуация в Гърмен.

БХК ще обмисли възможности за предприемане на правни действия срещу нарушенията на международното право и в настоящия случай.