Според омнибусно национално представително проучване от юни тази година, през лятото, бирата е най-често консумираната напитка след водата.

Всеки втори българин (55% от респондентите) твърди, че пие бира поне веднъж седмично. За 36% от сънародниците ни- пивото е подходящо за тях питие, като при активните консуматори това мнение изразяват 60%. Всеки пети българин счита, че бирата е съвременен и модерен продукт, а при хората, пиещи кехлибарената напитка поне 1 път седмично, това е виждането на всеки 3-ти.

Най-големите биролюбители са на възраст 30-39 г. и 40-49 г., а най-често бира се консумира в Русе - 14 пъти месечно, в Плевен -12 пъти, във Варна - 11 пъти. В сравнение с изследванията от предходните години, тенденциите и нагласите на потребителите към категорията не само не са се променили, но в някои аспекти са дори по-положителни, въпреки кризата с Ковид-19 и общата стагнация на бирения пазар.

Пазарните данни на Съюзът на пивоварите в България (СПБ) показват, че продажбите на бира за 2019 г. са 5.4 млн. хектолитра.

Според отчета на Агенция ,,Митници", постъпленията от акциз за бира за 2019 г. са 78.8 млн. лева - с 2.7% под предходната 2018 г., което кореспондира и на лекия спад в обема на реализираното пиво. Сериозни остават капиталовите инвестициите в бранша на обща стойност 42 милиона. лева за реновиране на производствената база и въвеждането на зелени безотпадни технологии за опазване на околната среда. За периода 2015 2019 г. общо инвестициите на членовете на СПБ в дълготрайни материални активи надхвърлят 212 млн. лева.

Над 10 млн. литра е консумираната безалкохолна и нискоалкохолна бира у нас през 2019 г., като тенденцията е всяка година този обем да расте. В страните от ЕС като осреднената стойност сегментът на безалкохолните бири е 3%. От всички алкохолни индустрии пивопроизводството е единственото, което позволява продуктът да бъде с 0% алкохол. Това дава широки възможности да бъдат удовлетворени изискванията на все повече потребители

Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюзът на пивоварите в България (СПБ) коментира, че заради кризата с COVID-19, тази година положителните тенденции в пивоварната индустрия са твърде различни. Очаквано, наливното пиво, т.е кеговете, са със силен спад и за шестмесечието на тази година са едва 2% от бирения пазар. Поради намалената покупателна способност на потребителите, стагнираната реализация през заведенията, силно намалелия туристически поток.

В заключение тя каза , че за първото шестмесечие на 2020 г. продажбите на бира през заведенията драстично са намалели с около 60 %, докато обемите, реализирани през магазинната мрежа са почти на нивата от миналата година.