По повод репортаж на bTV от 5 януари за незаконно строителство в с. Дебрен от Окръжната прокуратура в Благоевград информират, че на 30 ноември миналата година са постъпили материали от Върховната административна прокуратура относно подаден сигнал за допуснати груби нарушения при издаването на две разрешения за строеж в гърменското село.

По тази причина на 3 декември 2018 г. наблюдаващият прокурор е изискал информация от кмета на община Гърмен за предприети действия по сигнала. По думи на кмета спрямо двата строежа в с. Дебрен са съставени констативни актове за спиране на строителството. Издадени са заповеди на кмета на община Гърмен за спиране изпълнението на строежите и се забранява достъпа до тях.

ДНСК сезира прокуратурата за къща върху дере в село Дебрен

ДНСК сезира прокуратурата за къща върху дере в село Дебрен

Търсят отговорност и от кмета и от главния архитект на община Гърмен

На 19 декември Окръжната прокуратура в Благоевград е депозирала протест за обявяване на разрешенията за строеж от 7 март 2017 г. и от 10 октомври 2018 г. за нищожни поради противоречие с материалния закон.

Предстои по внесения от прокуратурата протест да се произнесе началникът на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югозападен район.

Къща "изникна" над дере в благоевградското село Дебрен

Къща "изникна" над дере в благоевградското село Дебрен

Околните къщи неведнъж са наводнявани

Предвид действията, които са предприели, от прокуратурата считат за некоректно заключението в телевизионния репортаж, което гласи, че "държавното обвинение твърди, че този казус не е в неговите компетенции".

Протестът за обявяване на двете разрешения за строеж в с. Дебрен за нищожни е депозиран от страна на прокуратурата пред компетентния орган 18 дни преди датата на излъчване на въпросния репортаж.