От Дирекция национален строителен контрол съобщиха, че ще проверят строеж в благоевградското село Дебрен.

Информацията от ДНСК идва ден след като в медиите бе излъчен репортаж за строеж на къща върху дере. Постройката е във въздуха и създава опасност от наводнения за околните къщи.

Къща "изникна" над дере в благоевградското село Дебрен

Къща "изникна" над дере в благоевградското село Дебрен

Околните къщи неведнъж са наводнявани

Обектът е от пета категория и проектите за него са одобрени и съгласувани от главния архитект на Община Гърмен. Тъй като категорията строеж е извън компетенциите на дирекцията и е изцяло в правомощията на кмета на Община Гърмен, ДНСК ще сезира по компетентност органите на прокуратурата.

"Във връзка с излъчен репортаж за извършване на строителство върху коритото на дере в благоевградското село Дебрен началникът на ДНСК арх. Иван Несторов разпореди незабавно да се направи проверка на място и по документи от длъжностни лица от централното управление и регионален отдел "Национален строителен контрол" Благоевград към РДНСК Югозападен район", пишат от ДНСК.

От дирекцията уточняват, че ще потърсят и административнонаказателна отговорност включително и на кмета и на главния архитект на община Гърмен.