Общо 10 876 безработни са намерили ново работно място по проект "Работа". По-голямата част от тях са с основно и средно образование. Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта и се финансира със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Общият бюджет на проекта е 75 млн. лв. До момента са сключени 1 565 договора с работодатели за осигуряване на заетост. В 12 общини са назначени специалисти, които са пряко ангажирани с активирането на безработните и неактивни лица.

Над 55 часа работа седмично увеличава риска от смърт

Над 55 часа работа седмично увеличава риска от смърт

Най-вече сърдечни заболявания и инсулт

Проект е дал шанс за реализация на пазара на труда и на 1 663 роми, 348 безработни с увреждания, 147 участници в неравностойно положение. Преди да започнат работа, обучение са преминали 2 399 безработни. Общо 488 участници в проекта са преминали курсове по "Дигитални компетентности", "Инициативност и предприемачество" и "Умения за учене".

Сертификат за професионална квалификация са получили 2 123 безработни, които основно са обучавани в специалностите "Озеленяване и цветарство", "Основни и довършителни работи", "Парково строителство и озеленяване", "Текстообработване" и други.

ГИТ със съвети към работниците

ГИТ със съвети към работниците

Повече сигнали за злоупотреби по време на епидемична обстановка