Близо 154 000 нарушения при проверки на Инспекцията по труда за 2020 година. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения - по възникването, изпълнението и прекратяването им, по работното време, почивките и отпуските, по заплащането на труда и др., са 73 400 бр. Нарушенията на разпоредбите, свързани с безопасността и здравето на работа, са почти 80 000 бр.

Над 40% от проверките са с акцент върху въведените от работодателя противоепидемични мерки. Нарушенията, свързани със заплащането на труда, остават най-честите от всички нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения - 18 550 бр. Отчита се обаче сериозно намаление на установените забавени възнаграждения и обезщетения, сумата на които е намаляла с почти 40% спрямо 2019 г. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени 5.5 млн. лв. забавени заплати.

Над 5,5 млн. лв. в заплати са изплатени след намеса на инспектори от ГИТ

Над 5,5 млн. лв. в заплати са изплатени след намеса на инспектори от ГИТ

Това отчитат от Инспекцията по труда за 2020 г.

По отношение на безопасността и здравето при работа най-много са нарушенията, свързани с цялостната организация на тази дейност - 53 400 бр., тъй като такава трябва да бъде създадена за всяко работно място - както в производствените помещения, така и в офисите. За живота и здравето на работещите обаче най-сериозен риск създават нарушенията, свързани с обезопасеността на работното оборудване, които за 2020 г. са 17 120 бр. С отстраняването им след намесата на Инспекцията по труда намаляват и опасностите, които могат да доведат до тежки трудови инциденти.

През 2020 г. са съставени 7600 бр. актове за установяване на административно нарушение. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 11.6 млн. лв.