Близо 16 000 кандидати са одобрени за безлихвени кредити. Общата стойност на одобрените от търговските банки кредити е малко над 65,7 млн. лв. Наблюдава се, че към средата на август по гаранционната програма, която Българската банка за развитие управлява, към банките-партньори са постъпили 26 160 искания, 78 на сто от които са на лица на трудов договор, а останалите 22% са на самоосигуряващи се. Средната стойност на заемите е над 4100 лв. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година.

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 136 095 000 лева, от които вече близо 50 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумение, за предоставяне на гаранционни лимити на други.

Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева.

1698 е общият доход на човек през второто тримесечие на 2020 г.

1698 е общият доход на човек през второто тримесечие на 2020 г.

НСИ отчита 9.7% повишение спрямо същия период на 2019 г.

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Кандидатите за безлихвен заем трябва да са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията.

Съгласно обновените изисквания, желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа. Самоосигуряващите се лица трябва да имат поне 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи изискването за декларирани осигуровки за период от 6 месеца назад.