Близо 500 души във Варна ще получат безплатна здравно-социална услуга в домашна среда от началото на декември, съобщи БНТ. Патронажните грижи ще обхванат възрастните над 65 години и хората с увреждания. Проектът е на стойност над 1 милион и 110 хиляди лева и се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси. Той се изпълнява съвместно между Българския червен кръст и Община Варна.

Екип от 48 души - медицински сестри, домашни помощници, социални асистенти, психолог и рехабилитатор ще помагат на нуждаещите се. Мобилните екипи ще разполагат с два автомобила, с които ще стигат до домовете на хората.

Заради многото нуждаещи се от подкрепа, експерти ще преценяват на място и чрез анкета състоянието на заявилите желание да ползват социалната услуга. При подбора ще се вземат под внимание и медицински експертизи.

В Пещера удължават програмата „Топъл обяд“ до 31 декември

В Пещера удължават програмата „Топъл обяд“ до 31 декември

Към момента проектът осигурява топла храна за 177 социално слаби жители

Проектът цели да се подобри качеството на живот на възрастните и на хората с увреждания, които живеят сами и няма на кого да разчитат.

Социалните услуги ще се предоставят 12 месеца, като надеждата е проектът да продължи и през следващите години със средства от общинския бюджет.

В понеделник от Българския червен кръст във Варна ще обявят телефонния номер, на който хората в нужда ще могат да заявят, че искат да ползват безплатните социални услуги.