Авиационната противоградна защита ще се осъществява предимно в Северна България, а този метод е използван успешно и в други държави като Гърция и Израел.

Това обаче ще струва такса на фермерите, чиито земи ще бъдат пазени, като таксите ще варират от 0.69 до 0.90 лв. на декар.

Това стана ясно от обяснението на министър Десислава Танева на проведеното в град Велико Търново обсъждане с бранша на темата.

С въвеждането на новата система се цели да се обхванат всички обработваеми земеделски площи в страната.

Освен въвеждането на авиационна защита, се предвижда да бъдат изградени и 32 нови площадки за противоградна защита към сега действащите в Южна България.

Авиационният метод за защита се очаква да стартира още от следващия сезон с използването на общо 10 самолета, от които първоначално ще бъдат закупени два, а другите ще бъдат наети.

Събраните средства от такси ще бъдат част от бюджета на държавно предприятие, което ще осъществява противоградовата защита. Таксата ще покрива оперативните годишни разходи за противоградова защита, като в тях се включват и застраховките на земеделските площи, които се защитават.

Припомняме, в продължение на години ръководството на предприятието се оплакваше от недостиг на средства, ниско заплащане на служителите, а в началото на този сезон бяха обявени и стачни действия.

Министър Танева посочи, че сега се покриват малко над 10 млн. дка, а след осъществяване на реформата, защитаваната обработвана земя ще достигне 91,4% от общия й размер или 36 590 185 дка.

Останалите 8,6% обхващат площи, върху които не може да бъде извършвана защита, поради ограничения от различен характер - площи в погранични райони, буферни зони и рискови територии.

Министър Танева информира, че планът за реформа на противоградовата защита в България е изготвен съвместно с Агенцията за борба с градушките и представители на застрахователите в България и БАН.