Браншови организации в горския сектор, обединени в конфедерация, предлагат партньорство на държавните институции в управлението на сектора.

Във своя декларация до председателя на парламента, президента, премиера, председателя на Парламентарната комисия по земеделие и гори и изпълняващия длъжността ръководител на Държавната агенция по горите, както и до парламентарно представените партии, конфедерацията настоява да бъде призната като равноправен участник в подготовката на нормативните документи за горите.

Браншовиците настояват в новият закон за горите да влезнат принципите за абсолютно разделяне на контролните от производствените функции по отношение на горите, да бъдат предоставени права на браншовите организации за лицензиране на частно практикуващи лесовъди и горски фирми.

Конфедерацията настоява още и да бъде наложен мораториум върху движението на площи в горския фонд, като се прекрати практиката на отдаване, замени, продажби, закупуване и прочие на горски площи до приемане на нови условия и ред за това.

В конфедерацията са обединени Съюз на горско-търговските фирми във България, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Асоциация на горските фирми в България и Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи.

Те са убедени, че моментът е назрял да се обединят усилията на бизнеса за издигане на неговата роля за стабилизиране на горския сектор.

Сред целите на конфедерацията са постигане на баланс на екологическите и икономическите и социалните функции на горите и конфедерацията да бъде коректив на държавното управление във всички етапи и процеси на управление на сектора.