Българската стопанска камара са изключително притеснени за срива в Търговския регистър. За тях е важно изясняването на причините и бързото отстраняване на проблема.

"До голяма степен се създава реален риск от блокиране на ежедневната търговска дейност - банково кредитиране, нотариални сделки." заяви юристконсултът на организацията Мария Минчева.

Според Минчева е важно да се разбере какви са проблемите, има ли риск от загуба на информация и манипулация и какви ще са последствията.

"Надяваме се, че държавата ще реагира адекватно на ситуацията и няма да допусне налагане на санкции на търговците и на юридическите лица с нестопанска цел". - допълни още юристконсултът.

В началото на годината дейността на регистъра отново беше блокирана заради публикуването на декларациите за неактивност на предприятията, които не са извършвали дейност през изминалата година.

Припомняме, че Търговският регистър се срина в петък, 10 август и въпреки, че трябваше да се възстанови в рамките на деня, това не се случи.

От днес системата започва да работи малко по малко. Всички ИТ-експерти в Агенцията по вписванията работят по пълното отстраняване на проблема.

Търговският регистър започва да работи малко по малко

Търговският регистър започва да работи малко по малко

Служителите бездействат на работните си места