Комисията по правни въпроси в Народното събрание подкрепи на второ четене становището на омбудсмана Диана Ковачева срещу свръхправомощията на частните съдебни изпълнители, предложени с промени в ГПК.

Кредиторът би могъл да изпрати нотариална покана на длъжника. А и съгласно действащата разпоредба на чл. 18, ал. 5 от Закона за частните съдебни изпълнители и към момента частният съдебен изпълнител може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения, по разпореждане на съда, коментира Ковачева.

Омбудсманът иска парламентът да помогне на запорираните от ЧСИ граждани

Омбудсманът иска парламентът да помогне на запорираните от ЧСИ граждани

Взимат им пари от заплати и сметки, а без работа не могат да изхранват семействата си

Тя подчерта също, че сериозен проблем е и това, че не се предвижда съдебният изпълнител да извършва проверка на дълга. Особено притеснително е, че се допуска към искането да се прилага копие от документа, удостоверяващ вземането, ако "кредиторът" има такъв.

Горното означава, че всяко лице, претендиращо да е кредитор, би могло да подаде такова искане до съдебен изпълнител и да поиска събиране на вземане, за което не разполага с какъвто и да било документ, или на практика се допуска процедурата да стартира на основание на твърдение, неподкрепено с доказателства, допълни омбудсманът.