Министерският съвет предложи на президента Румен Радев да освободи постоянния ни представител към Европейския съюз в Брюксел Димитър Цанчев Цанчев. Причината е, че той ще заеме поста посланик на Европейския съюз в Израел. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Цанчев е назначен на поста в ЕС с Указ № 34 от 2012 г. Миналата година той подава своята кандидатура, подкрепена от МВнР, в рамките на ротацията на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), за управленски позиции в делегациите на ЕС за 2021 г.

В тази връзка с писмо Ref. Ares (2021) 2387027 от юли 2021 г. , ЕСВД информира за решението на Върховния представител за назначаване на ръководители на делегации на ЕС, като Цанчев е определен за Ръководител на делегацията на ЕС в Израел.

Между 2008 - 2010, Цанчев е извънреден и пълномощен посланик на България в Израел. 

Наивно било да се мисли, че външен натиск може да промени позицията на България за РСМ

Наивно било да се мисли, че външен натиск може да промени позицията на България за РСМ

С. Македония не разбира как функционира ЕС, убеден Димитър Цанчев