Под мотото „Безопасният труд е право на всеки човек" днес се отбелязва световният ден за безопасност на труда.
28 април е и международен ден на световното синдикално движение и е посветен на паметта на загиналите и знак на солидарност с пострадалите при трудови злополуки, съобщи БНР.

По оценка на Международната организация на труда ежегодно в света стават 2,3 млн. нещастни случая на работното място и почти 2 млн. души умират от професионални болести.
Икономическите загуби от трудовите злополуки и професионалните заболявания възлизат на 4% от световния БВП.