Работодателите ще могат да получават до 10 хиляди лева, за да приспособят работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст, предаде БНТ.

Същата сума може да бъде отпусната и за оборудване на всяко ново работно място според заболяването на работника, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

Тези стимули са заложени в Националната програма за заетост на хората с увреждания, която беше одобрена днес от Националния съвет за хората с увреждания. С до 10 000 лв. ще се финансират и проекти за осигуряване на достъп до съществуващи или разкриване на нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Кандидатите ще подават предложенията си до Агенцията за хора с увреждания. Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за период, не по-малък от 36 месеца след сключването на договор за предоставяне на средствата.

 Работодателите искат промени в регламента за наемане на лица с увреждания

Работодателите искат промени в регламента за наемане на лица с увреждания

Срещат затруднения при прилагането на законовите изисквания...

По програмата ще се отпускат и средства за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник.

На днешното си заседание Националният съвет за хората с увреждания одобри и Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, както и проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели.