"СИС 2012" ЕООД е определен за концесионер на морския плаж "Слънчев бряг - юг". Годишното концесионно възнаграждение: за първата година от срока на концесията е в размер на 536 013 лв. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Предложението за инвестиции за мерки относно опазване на околната среда и защитените територии и за организацията на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на охраняваните части от морския плаж и прилежащата акватория е в размер на 436 262 лв.

Определен е концесионер и на морския плаж "Равда". За разлика от морския плаж "Слънчев бряг - юг", годишното концесионно възнаграждение за морския плаж "Равда" е 8 878,10 лв за първата година от срока на концесията. За концесионер на морския плаж "Равда" е определен "Блу Съмър" ЕООД. За целия срок на договора за концесия от 20 г. концесионерът се задължава да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

И за двата плажа размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен от Министерския съвет. Предложеният от концесионера размер на инвестиции за подобряване на облика на морския плаж за целия срок на концесията е 411 282 лв.