България е нетен бенефициент от бюджета на Европейския съюз, заяви Кристина Ариго, говорител на европейския комисар за финансовото планиране и бюджета Далия Грибаускайте.

Агиро се позова на данни от последния Финансов доклад на Европейската комисия.

Според него през 2007 г. България е получила от общия бюджет на Европейския съюз 335 милиона евро повече, отколкото е внесла, или 1,17 на сто от Брутния вътрешен продукт (БВП). В подобна позиция е и Румъния.

През същата година страната ни е получила по различните програми на Европейския съюз общо 591,5 милиона евро, обясни Агиро, цитирана от БНР.

България би трябвало да запази позицията си на нетен бенефициент за 2008 г. и през следващите години на прилагане на действащата сега финансова рамка 2007 - 2013 г.

Тази рамка предвижда за страната ни значителни вноски по линия на кохезионното финансиране. Така че има всички основания да се смята, че България ще остане нетен бенефициент от бюджета на Европейския съюз най-малко до 2013 г., смята Кристина Ариго.

Важно е да се знае, че финансовите рамки на бюджета на Европейския съюз гарантират, че новоприетите страни в съюза остават нетни бенефициенти през първите години на членството им. Това се постига чрез система от годишни предварителни плащания и компенсации през тези първи години на членство, добави тя.

Що се отнася да усвояването на европейските фондове, управлението на този процес зависи изцяло от страните членки на Европейския съюз, добави Кристина Ариго.

Следващият финансов доклад на Европейската комисия за това колко са внесли през 2008 г. в бюджета на Европейския съюз страните членки и колко са получили от него би трябвало да бъде публикуван през септември т.г.