Според служебния екоминистър Ирина Костова страната ни на национално ниво има проблем с надвишаване на нормите на фините прахови частици, съобщи БНР.

Тя обясни, че и на местно ниво могат да се посочат конкретни примери за същото, например - превишаването на нормите на серен диоксид в община Гълъбово. Затова били предприети и действията за надграждането на съществуващата система за ранно предупреждение в Старозагорска област.

ЕК с последно предупреждение към 5 държави заради замърсен въздух

ЕК с последно предупреждение към 5 държави заради замърсен въздух

Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия

Това обяснение идва на фона на доклад на Европейския съюз по отношение на политиката за опазване на околната среда, който констатира, че България трябва да предприеме ефективни мерки за подобряването на качеството на въздуха.

Христомир Брънзов, който е директор на НИМХ към БАН, обясни, че откакто е внедрена системата (от 2007 година) в топлоелектрическите централи на комплекс "Марица - Изток", работи непрекъснато, всеки ден правят две прогнози и се прогнозира разпространението за 48 часа напред час по час на серен диоксид, азотни диоксиди и прах в един район с размери 100 на 100 километра, стигащ от Чирпан до Сливен и от Казанлък до Хасково.

За чист въздух, за еко правосъдие и икономика ще се борят Зелените

За чист въздух, за еко правосъдие и икономика ще се борят Зелените

Допитване сред активистите насочва Зелените към търсене на коалиция

Брънзов е автор на системата за ранно предизвестяване, поръчана му по повод големите обгазявания на региона на Стара Загора със серен диоксид.

Четирите ТЕЦ-а формират най-голямата количествена характеристика на емисиите на серен диоксид, подчерта Динка Тодорова, експерт в екоинспекцията.

По думите й от четирите ТЕЦ-а се имитират около 80% от националните емисии по този замърсител.

"Въпреки нашите предприети действия и чрез ползването и на системата за ранно предизвестяване ние сме предотвратили много повече превишения на нормата по този показател за качество на атмосферния въздух", обясни тя.

Доклад на ЕК "разпердушини" екополитиките на България

Доклад на ЕК "разпердушини" екополитиките на България

11 000 годишно умират преждевременно заради мръсния въздух