Европейската комисия представи днес докладите за изпълнението на политиките за опазването на природата в държавите от ЕС.

Докладът за България е доста критичен, но все пак ни поощряват, че страната е постигнала значителни подобрения на екологичните показатели от присъединяването си към ЕС през 2007 г.

Лошите енергийни политики убиват, категорични „Зелените”

Лошите енергийни политики убиват, категорични „Зелените”

Старите централи трябва да се закрият

Горе-долу с това се изчерпват положителните неща в доклада, който акцентира например на това, че качеството на въздуха продължава да буди сериозно безпокойство.

Сред основните притеснения са и строителството в зоните от мрежата "Натура 2000", слабото прилагане на политиката за опазване на природата и биологичното разнообразие, слабата администрация, липсата на планове за управление и цели за защита на местата от мрежата.

Париж ограничава колите в борба със замърсяването

Париж ограничава колите в борба със замърсяването

Забранява произведените преди 2001-та година автомобили

Всичко това е посочено не просто за нарушение, а за част от главните заплахи за природата и биологичното разнообразие в България.

Първите планове за управление на речните басейни показват значителни пропуски, които са видни от много слабата обработка на градските отпадъчни води, се казва в документа.

Мръсният въздух владее Пловдив, Плевен, Пазарджик, София и Перник

Мръсният въздух владее Пловдив, Плевен, Пазарджик, София и Перник

Марлените маски не бива да се носят с часове, препоръчват лекари

Сред основните предизвикателства, пред които е изправена България, е осигуряването на по-добро опазване на човешкото здраве чрез прилагане на ефективни решения за намаляване на замърсяването на въздуха.

Друго предизвикателство е осигуряването на инвестициите за събиране и пречистване на градските отпадъчни води и ефективно прилагане на природозащитното законодателство, пише в доклада.

Силно замърсяване на въздуха е регистрирано в цялата страна

Силно замърсяване на въздуха е регистрирано в цялата страна

Най-тежко е положението в Благоевград, Перник, Пловдив, Смолян и София

Сред препоръките се споменава това, че с относително скромни усилия България би могла да се справи по-добре с проблеми, за които вече съществува солидна основа от знания и добри практики.

Комисията препоръчва България да изпълнява приетия план за управление на отпадъците и да закрие всички депа, които не отговарят на изискванията.

„Върви, народе обгазени” и противогази по емблематични паметници в София

„Върви, народе обгазени” и противогази по емблематични паметници в София

Граждани плашат с протести, ако не се вземат мерки срещу мръсния въздух

Препоръчва се прилагането на истинска защита на обектите по "Натура 2000".

България е дадена за добър пример с това, че отговаря почти изцяло на изискванията за качеството на питейната вода.

Българското Черноморие обаче е застрашено от наземните източници на замърсяване (органични вещества от река Дунав).

Нататък критиките продължават.

България сред най-замърсените страни с най-отровна среда

България сред най-замърсените страни с най-отровна среда

Това показва изследване на британската компания The Eco Experts

Рибният запас в Черно море е намалял значително през последните три десетилетия, като разнообразието на рибата за търговски улов от около 26 вида е спаднало до само шест вида.

За реките се отчита, че само 47,2% от естествените повърхностни водни обекти у нас са с добро или много добро екологично състояние.

Измерванията показват, че българите в цялата страна дишат въздух, който се определя като вреден за здравето и това има значителни икономически последици за производителността на труда и за системата на здравеопазването.

В общата част на доклада, която разглежда целия Съюз, се казва, че в 23 от 28-те държави членки все още се превишават стандартите за качество на въздуха - общо в повече от 130 града в цяла Европа.

Транспортът е основен източник на замърсяване на въздуха. Втората причина за влошеното здраве е шумът. Съответно Комисията иска действия за намаляването му.

Също така се казва и че когато общоприетите правила не се прилагат правилно, Комисията може да предприеме правни действия.

За да не се стига до това, ЕК ще помогне на държавите членки по-добре да прилагат политиките и правилата в областта на околната среда, след като прегледа коя държава как ги изпълнява в момента. 

България е с най-високите концентрации на фини прахови частици в градска среда измежду всичките 28 държави на ЕС.

Работодателите обмислят противодействие на екорекета

Работодателите обмислят противодействие на екорекета

Кирил Домусчиев призова да не се пипат данъците

Това я прави държавата в ЕС с най-висок дял на външни разходи, свързани със замърсяването на въздуха, което води до загуба на над два милиона работни дни и над 11 000 случая на преждевременна смърт годишно.