Работодателските организации възнамеряват да предприемат и законодателна инициатива за промяна на Закона за устройство на територията (ЗУТ), с цел облекчаване на строително-инвестиционния процес, особено за по-малките обекти.

Домусчиев изтъкна още, че сред приоритетите е и ограничаване на т.нар. "екологичен рекет" срещу бизнеса от страна на псевдо природозащитни организации, които препятстват инвестиционния процес и растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрии.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изтъкна, че само за 2016 г. от таксата за битови отпадъци има ръст на приходите от 11,2%. Съгласно прогнозата за бюджет 2017 г. се прогнозира нов ръст със 7,2%.

На пресконференция в БТА бяха представени приоритетите за 2017 г. на Асоциацията на организациите на българските работодателите, в която се обединиха Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и КРИБ.

Бихме участвали в срещи с водещите политически сили и бихме ги подкрепили в изготвяне на икономическа програма, която би дала възможност България да се развива по начина, по който виждаме. Това обяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев по време на пресконференция на работодателите. Домусчиев допълни, че ще са против политики, които смятат, че водят до разруха на българската икономика.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев посочи, че се стремят да подкрепят политики, а не политически организации. "Изпратили сме нашите приоритети на всички, които имат шанс да влязат в парламента и сме ги поканили на среща-дискусия", заяви Велев.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов също уточни, че подкрепят елементи от програмата, които са от полза на бизнеса.

"През последните месеци от управлението на кабинета "Борисов" 2 и в предизборните платформи виждаме, че основните политически сили предвиждат развитие на капиталовия пазар, облекчаване на административните процедури", коментира председателят на АИКБ Васил Велев.

Първият приоритет на работодателите е осигуряването на човешки ресурси за икономиката. Според тях основната пречка за ускореното икономическо развитие на страната е недостигът на човешки ресурси.

"Образованието не готви нужните кадри за икономиката и затова смятаме, че има нужда от бърза и дълбока реформа на професионалното и висшето образование", посочи Велев. Принципът "парите следват ученика" не оправдал очакването, защото ученикът след това не следвал обществения интерес. Според работодателите този принцип трябва да бъде преразгледан. Данъкоплатците плащат пари за образование, които после не се връщат в икономиката, смятат работодателските организации.

Според тях трябва да се върви и към двустранни споразумения с трети страни за осигуряване на човешки ресурси за икономиката.

По отношение на бизнес средата в България за повишаване на конкурентоспособността на българските производители работодателите са "за". Кирил Домусчиев призова да не се пипат данъците. Хубавото, според него, е, че от досега прокламираните програми не се говори за увеличаване на данъчната тежест и няма някакви екзотики.

"Единствено при социалистите забелязваме желание да увеличат на 20% подоходния данък на лицата с над 10 000 лв. доходи", изтъкна Домусчиев и допълни, че това е една голяма грешка, срещу която работодателите ще се опитват да се противопоставят, защото това засяга т.нар. "средна класа".

АОБР настояват да се предприемат всички необходими мерки за присъединяване на България към валутно-обменния механизъм ERM II едновременно с поемането на ротационното председателство на ЕС през 2018 г.

Работодателите искат новото правителство да приеме нова енергийна стратегия и да се ограничат и ликвидират практиките на дотиране и кръстосано субсидиране в енергетиката.

Домусчиев обяви, че са против "големи шлемове" и източването на НЕК. "Ако трябва пак ще излизаме на протести, ние сме против източването на нашите джобове", категоричен бе председателят на КРИБ.

Работодателските организации пожелаха бизнесът да участва и в подготовката на приоритети и програма на българското председателство на Съвета на ЕС.