Министерство на околната среда отказва по-строга защита на Драгоманското блато. Това съобщиха от неправителствената организация от "За да остане в природата".

От организацията уточняват, че се е провела среща между МОСВ и РИОСВ София вчера, за намиране на решение за дългосрочно опазване на Драгоманското блато.

Припомняме, след като на 22 януари в блатото избухна пожар, който унищожи над 80% от растителността там, на 1 февруари неправителствени организации и Община Драгоман обсъдиха спешни мерки за възстановяването и дадоха предложения.

Искат Драгоманското блато да стане защитена местност

Искат Драгоманското блато да стане защитена местност

За да се въведат ясни режими за опазване на редките и застрашени видове

По време на срещата Община Драгоман и неправителствените организаци са настояли за обявяването на защитена територия, която да въведе ясни правила за опазването на блатото и да даде възможност за обезщетяване на собствениците на земи, които периодично или постоянно са залети от вода.

Въпреки това МОСВ, в лицето на Директора на Национална служба за защита на природата (НСЗП) Мирослав Калугеров, е застанал против обявяването на нов статут на защита на Драгоманското блато, тъй като то попада в защитена зона от Натура 2000 и е Рамсарски обект. Според него Министерството няма достатъчно капацитет за поемане на допълнителни отговорности с обявяването на защитена територия в България и осигуряване на охрана на местността.

Природозащитните организации напомнят и за задължението на МОСВ да издаде заповед по Закона за биологичното разнообразие за защитената зона от Натура 2000 по Директивата за местообитанията. Отговорът е бил, че Министерството работи в друга посока, а именно за промяна в самия закон.

Коалиция "За да остане природа в България" напомня, че приоритет в работата на МОСВ е да спазва българските и европейски закони, а не да ги изменя и че поради липсата на заповеди за обявяване за защитените зони от Натура 2000 за опазване на местообитанията България е в наказателна процедура от Европейската комисия.

За да се решат дългосрочно екологичните проблеми в района на Драгоманското блато освен обявяване на защитена територия с действаща охрана е необходимо да се осигури и пречиствателно съоръжение за отпадните води от град Драгоман, да се създаде възможност за обезщетяване на собствениците на земи и да се възстанови спешно достъпът до влажната зона за посетители и екологично образование.

МОСВ е поело ангажимент единствено за продължаване на комуникацията с представителите на местните власти и неправителствените организации за намиране на средства за изграждане на разрушената туристическа инфраструктура в блатото в рамките на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).