Неправителствени организации и Община Драгоман са обсъдили спешни мерки за възстановяването на Драгоманското блато, след като на 22 януари там избухна пожар, който унищожи над 80% от растителността на блатото.

На срещата са присъствали представители на Община Драгоман и неправителствените организации, работещи в района на Драгоманското блато - Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Българска фондация "Биоразнообразие" и Българска асоциация за алтернативен туризъм.

Екоминистърът огледа щетите от пожара в Драгоманското блато

Екоминистърът огледа щетите от пожара в Драгоманското блато

Това е престъпление срещу природата

Планирани са съвместни дейности за намаляване на последствията от пожара в Драгоманското блато, включително и конкретни предложения към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с цел дългосрочно опазване и развитие на района:

  • Спешно обявяване на защитената местност "Драгоманско блато". Защитената местност въвежда ясни режими за опазване на редките и застрашени видове, както и екосистемата на влажната зона, като не променя собствеността на имотите.
  • Осигуряване на средства за обезщетяване на имотите на частните собственици на земеделски земи в блатото, поради тяхното периодично наводняване.
  • Осигуряване на охрана на Драгоманско блато като влажна зона от световно значение по Рамсарската конвенция.
  • Финансиране на проект на община Драгоман за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадните води (ПСОВ) - модулни пречиствателни станции.

Като най-спешен приоритет се посочва възстановяването на достъпа до блатото за образователни и природозащитни цели, както и развитието на туристическата инфраструктура. Сдружение за дива природа БАЛКАНИ вече набира средства за подновяване на унищожената дървена пътека и мостчета и изразява благодарност на дарилите чрез SMS с текст DMS DRAGOMAN към кратък номер 17 777 и на Платформата.бг.

Междувременно община Драгоман търси възможности за финансиране на нови посетителски съоръжения. 

Предложените спешни мерки за възстановяване и инициативите за развитие на Драгоманското блато и Чепън планина ще бъдат представени пред отговорните институции.

Припомняме, че през 2011 г. Министерството на околната среда и водите включи в националния списък от влажни зони с международно значение Карстовия комплекс "Драгоманско блато".

Кметът Андрей Иванов декларира желание в общината да се развива като екологично чист, запазен и атрактивен за хората район, съвместно с Центъра за опазване на влажните зони "Драгоманско блато" за развиване и разширяване на работата, включително и за съвместната инициатива Байк и Рън за Чепън в международно събитие. Състезанието тази година ще се проведе за девети път на 25 април.