По-високите цени на тютюневите изделия са най-ефикасният инструмент за ограничаване на тютюнопушенето у нас. Покачването на цените на цигарите със 75% в рамките на тригодишен период е довело до рекорден спад от 37% в консумацията.

Такива данни бяха изнесени днес в София на форум под патронажа на Световната здравна организация - научно-практическата конференция "Повишаване акцизите на тютюневите и свързаните с тях изделия и ограничаване на незаконната им търговия, като част от политиките за подобряване на общественото здраве в България".

"Увеличението през 2008-2011 г. на цените на цигарите в България със 75% доведе до намаляване на консумацията с 37% и постави източноевропейски рекорд", припомни д-р Константин Красовски, консултант на СЗО по въпросите на данъчните и акцизни политики относно тютюневите и свързаните с тях изделия. Той определи политиката за данъчно облагане на тютюневите изделия като много успешна за общественото здраве.

По данни на СЗО, всеки 10% поскъпване на цигарите, доказано водят до 3% намаление на потреблението, посочи доц. Огнян Буюклиев от Института за икономически изследвания към БАН, който представи изследване на Коалицията за живот без тютюнев дим за ефектите от повишаването на акцизите на тютюневите изделия в България.

Над 4000 българи годишно заболяват от рак на белия дроб
Обновена

Над 4000 българи годишно заболяват от рак на белия дроб

Над 3000 от новите случаи са сред мъже

"Необходимо е рязко повишение на размера на акциза - средно с около 50 ст. на кутия цигари, като се създаде механизъм, с който тези пари да се използват в подкрепа на общественото здраве", каза още доц. Огнян Буюклиев.

Подобна позиция изрази и д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим.

"Повишаването на цената на тютюневите изделия е най-мощният инструмент за намаляване на тютюнопушенето в България и използването му е "патриотичен дълг" на МЗ, на правителството и държавата", заяви тя.

Друга важна мярка е забраната за пушене на обществени места.

"Ефективното спазване на забраната за пушене на обществени места ще подобри икономическите параметри на държавата и здравето на хората", подчерта при откриването на форума зам-министър Йорданова, заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова

По думите й, борбата за здравето на хората е грижа не само на МЗ, но на всички обществени и на цялото общество. Тя изрази надежда за последващ дебат на институционално ниво.

Борят тютюнопушенето у нас с меморандум против рекламата на цигари

Борят тютюнопушенето у нас с меморандум против рекламата на цигари

70% от гражданите подкрепят подобен вид мерки, сочи проучване

В писмено обръщение от офиса на СЗО до конференцията се подчертава, че Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) определя мерките за цените и данъците като ефективно средство за намаляване на потреблението на тютюн.

По-добро разбиране на специфичните национални черти на употребата на тютюневи изделия за по-ефективни мерки за контрол на тютюна препоръча икономистът Димитър Събев. Според него, освен мерките, които България е задължена да изпълни от РККТ, трябва да има насочени и меки мерки, които да убедят най-богатите, че пушенето не е престижно.

РККТ налага елиминиране на всички форми на незаконна търговия с тютюневи изделия като основен компонент на контрола върху тютюна. За целта България трябва да ратифицира и Протокола за ограничаване на незаконната търговия с тютюневи изделия, подчерта д-р Маша Гавраилова, старши експерт на Коалицията за живот без тютюнев дим. Страната е сред последните 6 страни от ЕС, които не са се присъединили към Протокола.

Българинът пуши средно 3.8% контрабандни цигари
Обновена

Българинът пуши средно 3.8% контрабандни цигари

Правим го със сърце и душа, защото ни трябват парите, каза Борисов за ограничаване на контрабандата

Д-р Гавраилова допълни, че е нужно да се създаде междуведомствена работна група, която да оглави процеса към присъединяването на страната към този важен документ.

"Важно е да се знае, че корелацията между цените на тютюневите продукти и тяхното предлагане на незаконния пазар е ограничена, а цифрите и статистиките зад нея обслужват интересите на тютюневата индустрия", посочи от своя страна Николета Арнаудова, старши експерт на европейската мрежа Smoke Free Partnership в Брюксел.

Конференцията е организирана от Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюза на икономистите в България и гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим. В нея се включиха представители на институции, експерти и застъпнически организации в областта на икономиката, общественото здраве и контрола на тютюна от България, ЕС и Украйна.