Ако предложението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за цените бъде окончателно одобрено, това ще доведе до драматични последствия за развитието на електроразпределението и електроснабдяването в България.

Около тази позиция се обединиха представители на трите електроразпределителни дружества в страната - ЕВН България, E.ОН България и ЧЕЗ по време на кръгла маса на тема „Индустрия на кръстопът. Услуги и инвестиции за по-добро качество на живот".

В докладите на тримата представители на компаниите, собственици на електроразпределителни дружества в България, бяха засегнати някои тревожни тенденции, които се наблюдават в последно време в енергийния сектор в страната.

Причината за тях е предстоящото решение на ДКЕВР по повод новите цени на електроенергията от 1 юли 2008 г.

Те изразяват и своята тревога от планираното значително съкращаване на програмите за инвестиционни и ремонтни дейности на трите енергийни компании.

Според своето първоначално предложение, ДКЕВР намалява предвидените от електроразпределителните компании инвестиции общо с 681 млн. лв.

За ЕВН България съкращението на инвестиционната и ремонтна програма е с около 60%. Така вместо планираните над 661 млн. лева за следващите 5 години, компанията може да бъде принудена да вложи едва 260 млн. лв., твърдят още от там.

Според предложението на регулаторната комисия, ще бъдат намалени с 24 % и предвидените инвестиции от страна на ЧЕЗ България - от 450 млн. лева, предложени от дружеството, на 340 млн. лева, определени от ДКЕВР.

Според трите компании ДКЕВР не се съобрази с реалната икономическа логика и пазарната ситуация на българския енергиен пазар и не одобри предложеното от ЕВН България, E.ОН България и ЧЕЗ България за коригиране на цените на електрическата енергия в посока на покриване на реалните разходи на компаниите.

Компаниите са категорични, че подобна ценова политика от страна на регулатора би застрашила до голяма степен работата на компаниите по места и би провалила започнатите програми за подобряване качеството на обслужване на клиенти и повишаване сигурността на доставките.

Решението на ДКЕВР ще принуди трите компании да прилагат само най-необходимите мерки за запазване на съществуващата инфраструктура, вместо да продължат да развиват мрежите, добавят те.

Предложеното решение на ДКЕВР по отношение на тарифите и инвестиционните намерения на ЕВН България, E.ОН България и ЧЕЗ България ще принуди компаниите да се фокусират върху допълнително ограничаване на разходите, което ще се отрази негативно и на подизпълнителите на трите компании, ангажирани в реализацията на големи инвестиционни проекти, които най-вероятно ще се наложи да бъдат замразени.