Три групи приоритетни научни области ще получават засилено финансиране от бюджета, съобщи БНР.

На заседанието си министрите ще обсъдят Национална стратегия за развитие на научните изследвания за следващите 10 години.

Заедно с частното финансиране, разходите за научно-изследователска дейност през 2019 година трябва да достигнат почти 2% от БВП.

Приоритетно ще се финансират изследвания, които могат да повлияят на икономическото развитие на страната ни. Тук влизат биотехнологии, информационни, комуникационни и нанотехнологии.

Във втората група са изведени научните области, които могат да променят качеството ни на живот - екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси.

Държавата ще съфинансира и проекти на бизнеса за научни изследвания и разработки, които да се прилагат в производствата. До година за иновативни изследвания ще се заделят не по-малко от 0,6% от БВП.

Приоритетните научни области ще получават засилено финансиране от бюджета, като към 2014 година поне 2/3 от бюджетните средства за наука ще се влагат в тях. Стратегията предвижда разходите да се увеличават докато достигнат средното равнище на ЕС.