Глоба до 3 000 лв. за кметовете и общински съветници в страната, неподали декларация за имущество, съобщи КПКОНПИ.

От пресцентъра заявиха, че трябва да се подават декларации за притежаваното имущество на кметове, зам. -кметове, председатели на общински съвети и общински съветници, избрани на местните избори - 2019 г.

Общият брой лица, подали встъпителни декларации е 5116

374 души не са го направили в съответния срок.

В случаите на неподаване на декларация, за тези лица започва и проверка за установяване на незаконно придобито имущество.