Плановият годишен ремонт в първи блок на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" се извършва успешно и в срок. Ремонтните дейности в най-модерната въглищна централа в България започнаха на 11 август 2019 г. В рамките на ремонтната кампания се прави профилактика на оборудването и системите на Първи блок за осигуряване на надеждната и безаварийна експлоатация. Очаква се ремонтът да приключи на 30 август 2019 г.

Само ден по-късно - от 1 септември - ремонтната кампания на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" ще продължи и с Втори блок, когато мощността ще бъде изведена от експлоатация до 28 септември 2019 г.

Ремонтните дейности и на двата енергоблока са част от подготовката на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" за зимния сезон.

ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" е най-новата въглищна централа в България и осигурява около 10% от електричеството в страната. Централата е в пълно съответствие с екологичните норми и условията на комплексното разрешително. Благодарение на технологичната си гъвкавост през миналата година централата е използвана 8200 часа в режим за първично регулиране, а средногодишната продължителност на работа във вторично регулиране е 13 700 часа. Това за пореден път показва ключовото значение, което ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" има за енергийната система на страната.

За "ЕЙ И ЕС България"

"ЕЙ И ЕС" присъства от 2001 г. в България и е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 години с вложения, надхвърлящи 3,2 млрд. лева. ЕЙ И ЕС България е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово", на Съоръжението за депониране на отпадъци от експлоатацията на централата край село Обручище, както и е мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия в страната ветроенергиен парк - "Свети Никола", край Каварна.

За да научите повече, посетете www.aes.bg. Последвайте ЕЙ И ЕС България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.

За "ЕЙ И ЕС"

Корпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 500. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 14 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света.

За да научите повече, посетете www.aes.com. Последвайте ЕЙ И ЕС в Twitter тук: @TheAESCorp.