Горски разкриха редица нарушения в сечищата в землищата на с. Говедарци и с. Белчин. При една от извършените проверки в обекти за добив на дървесина в държавни горски територии е констатирана сеч в два съседни подотдела, за които няма издадени позволителни за сеч. Отсечени са 26 дървета от смърч и бял бор с общо количество 56 куб.м. Освен незаконната сеч, в два от подотделите проверяващите са установили, че съществуващите извозни пътища не са отразени коректно в технологичния план. За всички констатирани пропуски и нарушения са дадени препоръки и срокове за тяхното отстраняване. В общинските горски територии проверяващите са открили, че съществуващи извозни пътища не са отразени в технологичния план и информационната система на ИАГ. Установени са още и сечища, които не се почистват своевременно с извеждане на сечта, съгласно изискванията на нормативната уредба.

Незаконна дървесина и мобилна машина за преработване на дървесина са открити в частен имот при извършената проверка. На мястото е открита фасонирана и обла иглолистна бялборова дървесина.

Дървесината не е маркирана и не е представен превозен билет, доказващ законния и произход. Съставени са 4 акта за нарушение на Закона за горите. Дървесината е задържана в двора на ДГС - Самоков.