Президентът Румен Радев приветства чрез видеообръщение участниците в Сесията на Комитета на пълномощните представители на страните членки на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Руската федерация. Тя се провежда в навечерието на 65-ата годишнина от учредяването му.

Концепцията за бъдещото развитие на организацията като голям международен научен център осигурява единство на фундаменталната наука и иновациите, дейности в широка област, както и значима образователна програма, заявява Радев в обръщението си към участниците в сесията.

България ще бъде домакин на събитието догодина.

По думи на президента съвместните научни колективи от цял свят изпълняват отговорни задачи, поставени от ООН и други международни организации, с цел подобряване качеството на живот в световен план и напредък в редица важни области на науката.

Той посочва, че с годините организацията непрекъснато обогатява спектъра на научните изследвания, разширява научната инфраструктура и разгръща интензивно международно сътрудничество.

Държавният глава подчертава и че по време на българското председателство на Комитета на пълномощните представители на страните членки през 2014-2017 г. са взети важни решения за развитието на Института, сред които започването на строителството на Фабриката за свръхтежки елементи, полагането на първия камък в конструкцията на колайдера NIKA, които имат значим принос за бъдещето на Организацията и за развитието на високите технологии.

Той изразява подкрепата си за българските учени за поетата инициатива страната ни да обяви 2021 г. за година на България в Обединения институт за ядрени изследвания и да работи за привличане на максимален брой научни организации към съвместна дейност. Страната ни има готовност и да открие първия в Европа информационен център на Обединения институт за ядрени изследвания и да участва в стартирането на пътуваща изложба за неговата дейност.

Радев изтъква, че развивайки научното сътрудничество в областта на изследванията на основните свойства на материята, имаме шанс да работим за устойчивото развитие и съвместно преодоляване на екологичните проблеми на съвремието и повишаване качеството на живот.

Международната научна организация е учредена през 1956 г. и в нея членуват 19 държави В момента 32-ама български представители от БАН, СУ "Св. Климент Охридски", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и други сътрудничат на института.

Организацията поддържа връзки с над 800 научни центъра и университети в 64 страни.