Има достатъчно мощности и суровини за производство на спирт и дезинфектанти. Това съобщават от Агенция "Митници" след проведени разговори с производители на спирт и дезинфектанти.

Икономическите оператори са уверили, че разполагат с достатъчно суровини за производство при пълен капацитет.

Анализът на Агенция "Митници" показва, че общият капацитет на регистрираните производствени мощности за етилов алкохол е над 300 000 литра средно на ден.

В данъчните складове под режим отложено плащане на акциз се съхраняват над 4 000 000 литра етилов спирт, който може да се използва за производството на медицински спирт и дезинфектанти.

Митниците дават 158 000 л иззет спирт на здравните каси и на пожарната

Митниците дават 158 000 л иззет спирт на здравните каси и на пожарната

Безопасен е, ако се ползва за дезинфекция