Личните имена на постоянно живеещите в страната български граждани са повече от 67 хиляди, съобщиха от НСИ. Разнообразието на имена сред жените е по-голямо от това при мъжете. Повече от 29 хиляди са личните имена, които се срещат при мъжете, а за жените те са около 38 хиляди.

Най-разпространените лични имена сред мъжете са Георги - 174 хиляди, или 4.8% от всички мъжки имена, и Иван - близо 173 хиляди, или 4.7%. Следва името Димитър - 131 хиляди (3.6%).

Класацията на най-разпространените мъжки имена продължава с Николай - 2.5%, Петър - 2.2%, Христо - 1.8%, Йордан, Стефан, Васил, Тодор, Стоян, Александър и др. От всички мъже близо 1,503 млн. (41%) притежават някое от 25-те най-разпространени имена.

Разнообразието на имената при жените е много по-голямо. От всички жени 124 хиляди носят името Мария (3.2%). На второ място по разпространение сред жените е името Иванка - близо 71 хиляди (1.8%).

Следват: Елена - над 57 хиляди (1.5%), и Йорданка - 44 хиляди (1.1%). Сред най-често срещаните имена при жените са имената Росица, Даниела, Петя, Десислава, Виолета, Надежда, Маргарита, Стоянка, Румяна, Стефка и др. Около 873 хиляди жени, или само 22.3%, притежават 25-те най-разпространени женски имена.

При мюсюлманите най-често се срещат женските имена Фатме и Айше и мъжките Мехмед, Ахмед и Мустафа.

Със съвременните поколения настъпва изменение в структурата на използваните имена, отчитат от статистиката. Все по-често децата се кръщават с по-непопулярни имена като Габриела, Никол, Ванеса, Анелия, Ивана, Даниел, Кристиян и Виктор.

Към момента на Ивановден празнуват повече от 300 000 българи, на Гергьовден повод да почерпят имат още 200 000, а 150 000 - на Богоявление.