Има режим на водата в 5 населени места във Великотърновско. Причина затова е намаленият дебит на местните водоизточници и над 70% загуби по водопроводната мрежа.

Засегнати са общо 2250 човека в гр. Елена и селата Майско, Лесичери, Долна Липница и Бяла река. Водоноски не са осигурени. Най-тежко е положението в село Майско, където вода има сутрин от 7:00 до 9:00 часа и вечер от 19:00 до 21:00 часа, съобщиха от БНР.

В павликенските села вода има в понеделник, сряда и петък. Кметовете водят преговори с водоснабдителното дружество да се намали часовото време на режима.

"В детската градина и училището са осигурени бидони с резервна вода, както и дезинфектанти", посочи кметът на община Елена Дилян Млъзев и уточни, че се прави проектиране за допълнително водоснабдяване.