Работодателите имат задължение да въведат мерки за безопасна работа при горещо време. Това съобщи Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ). Според разпоредбите при работа на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа - лека, средна или тежка.

Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

Предвид информацията за повишен риск от разпространение на коронавирусната инфекция при използване на някои видове климатични инсталации, ИА "Главна инспекция по труда" поиска насоки от Министерството на здравеопазването какви ефективни мерки и технически средства могат да се прилагат за поддържането на оптимални температури в работните помещения.

Работодателите имат възможност да въведат и организационни мерки - чрез промяна на работното време - с цел да се работи в по-хладните часове на деня, промяна на типа работа, по-чести почивки в охладени според препоръките на СЗО помещения и други. Организационните мерки са предпочитани от работодателите при работа на открито, докато на закрито се предпочитат техническите мерки.

Други мерки, които следва да бъдат предприети, са: осигуряване на подходящо работно облекло и средства за защита, за да се минимизира рискът от топлинен удар, стаи за възстановяване на топлинния баланс на организма, разхладителни и тонизиращи напитки; осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места, осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ и др.

През този топъл сезон в ИА ГИТ до момента са подадени два сигнала, касаещи нарушения, свързани с прегряващ микроклимат. При проверките е установено, че те неоснователни. Подаден е и един сигнал от друг контролен орган, в който е изразено съмнение, че именно поради използване на климатична инсталация е допуснато разпространение на коронавирусна инфекция в предприятие. При проверката е установено, че повечето заразени са работили в помещение без такава.