360 млн. долара ще получи България от Ирак за уреждане на дълговите взаимоотношения между двете страни.

Това е близо една трета от главницата на дълга.

България е първата страна, която постига споразумение за уреждане на вземанията си чрез еднократно плащане, в брой.

В края на 2004 година Ирак подписа меморандум с кредиторите от Парижкия клуб за редуциране на своите официални дългове по схема: 80% опрощаване на потвърдените дългове и  разсрочване на останалите 20% за 23 години с шест годишен гратисен период.

В споразумението на Ирак  с кредиторите от Парижкия клуб е включена страндартна клауза за равностойно третиране на всички кредитори.

Схемата за редуциране и разсрочване на дълга на Ирак не са приложили САЩ, Малта, Словакия и Кипър, които напълно са опростили вземанията си.

На 8 ноември 2007 г. правителството одобри двустранно споразумение между България и Ирак.
С него се уреждат български вземания от Ирак в размер на $1.860 млрд. (в т.ч. главница - $1.259 млрди лихви - $601 млн. до 2004 година), произтичащи от междуправителствени споразумения и протоколи, сключени преди 1989 г.

За целите на споразумението бе постигната обвързана договореност между актуализираната  оценка на българските вземания от Ирак, чрез допълнително начисляване на лихви за забава, и коефициента за директно изплащане на задълженията на Иракската страна.

В този смисъл, Иракската страна прие нов актуализиран размер на задълженията си общо в размер на $3.51 млрд., а българската страна прие коефициент на директно изплащане на дълга 10.25 цента за долар.

Условията, договорени в двустранното споразумение, са в рамките на споразумението на Ирак с кредиторите от Парижкия клуб.
Те предвиждат през 2008 година, иракската страна да заплати еднократно на България $360 млн., което е приблизително една трета от главницата на дълга.

Ние сме изключително удовлетворени от успешния финал на близо 2-годишните преговори с нашите иракски партньори по наследения дългов проблем. Постигнатите резултати са едно добро решение в рамките на съществуващите международни договорености и за двете страни и са основа за продължаване на традиционното сътрудничество между нас, заяви министърът на финансите Пламен Орешарски.