В ранните часове на днешния ден е било извършено окончателно плащането на иракския дълг в размер 360 млн. американски долара към българската държава.

Припомняме, на 8 ноември 2007 г. правителството одобри двустранно споразумение между България и Ирак.

С него се уреждат български вземания от Ирак в размер на 1.860 млрд. щ.д. (в т.ч. главница - 1.259 млрд щ.д. и лихви - 601 млн.щ.д. до 2004 година).

За целите на споразумението бе постигната обвързана договореност между актуализираната оценка на българските вземания от Ирак, чрез допълнително начисляване на лихви за забава, и коефициента за директно изплащане на задълженията на Иракската страна.

В този смисъл, иракската страна прие нов актуализиран размер на задълженията си общо в размер на 3.51 млрд.щ.д., а българската страна прие коефициент на директно изплащане на дълга 10.25 цента за долар.

България е първата страна, която постига споразумение за уреждане на вземанията си чрез еднократно плащане в брой, съобщават от финансовото министерство.

Получените средства се разпределят приблизително в съотношение 1/3 изплащане на главници по дълга, което се отразява като финансираща операция и 2/3 изплащане на редовни и просрочени лихви, което представлява извънреден приход в републиканския бюджет.

В ход е съгласуване на бъдещо посещение на иракския министър на финансите в България, което е по наша покана. „По време на това посещение ще се обсъдят и други взаимно изгодни насоки на сътрудничес

Удовлетворен съм от стриктното изпълнение на ангажиментите на Иракската страна, поети в двустранното дългово споразумение между нашите държави.
Ще припомня, че нашата страна постигна сравнително най-добри параметри при уреждане на стария дългов проблем,
заяви министърът на финансите Пламен Орешарски след транзакцията.

От финансовото ведомство припомнят, че в края на 2004 година Ирак подписа меморандум с кредиторите от Парижкия клуб за редуциране на своите официални дългове по схема: 80% опрощаване на потвърдените дългове и разсрочване на останалите 20% за 23 години с шест годишен гратисен период.
В споразумението на Ирак с кредиторите от Парижкия клуб е включена страндартна клауза за равностойно третиране на всички кредитори.

Схемата за редуциране и разсрочване на дълга на Ирак не са приложили САЩ, Малта, Словакия и Кипър, които напълно са опростили вземанията си.