Консорциумът "КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС" е определен за изпълнител на тол системата, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа ще бъде на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка).

Две ценови оферти за ТОЛ системата

Две ценови оферти за ТОЛ системата

Индикативната ѝ стойност е 200 млн. лева без ДДС, а изграждането ще бъде за сметка на избрания изпълнител

Решението за класирането на участниците в процедурата и определянето на изпълнител на обществената поръчка беше подписано от председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Дончо Атанасов.

Консорциум "КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС" е достигна до първо място в класирането съгласно обявения критерий за оценка "Икономически най-изгодна оферта", комплексната оценка на "КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС" е 100 точки. Втори след него с комплексна оценка 74,27 точки се нарежда консорциум "ТОЛ БЪЛГАРИЯ".

АПИ отваря офертите за ТОЛ системата

АПИ отваря офертите за ТОЛ системата

2 компании участват във финалния етап на конкурса на АПИ

Изпълнение на обществената поръчка трябва да се случи в срок от 19 месеца. Избрания изпълнител ще инвестира в изграждането на тол системата. След успешното й внедряване инвестицията следва да се възвърне чрез събраните приходи.