След срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и премиера Бойко Борисов Държавният департамент и Белият дом публикуваха съвместни изявления, в които очертаха целите за задълбочаване на стратегическото партньорство между Вашингтон и София.

Двете страни обявиха мерки, насочени към засилване на стратегическото партньорство.

Тръмп: Може да посетя България, имаме страхотен премиер, на когото продадохме Ф-35

Тръмп: Може да посетя България, имаме страхотен премиер, на когото продадохме Ф-35

По думите му САЩ и България имат много общи неща

Сътрудничество в областта на сигурността и отбраната

България ще продължи да инвестира в модернизирането на армията си.

На базата на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г. САЩ и България съвместно ще приемат пътна карта в подкрепа на двустранното отбранително сътрудничество за противодействие на морските, кибернетичните и хибридните заплахи в черноморския регион през следващото десетилетие. Тази 10-годишна пътна карта ще подкрепи българските усилия за модернизация посредством предоставяне на помощ в областта на сигурността, улесняване на достъпа до модерни американски отбранителни технологии и разширяване обхвата на военните учения, съвместните действия и обучение, с което да се подобрят още повече оперативната съвместимост и съответните способности.

Соломон Паси: Ключовата дума при срещата Борисов - Тръмп е "сигурност"

Соломон Паси: Ключовата дума при срещата Борисов - Тръмп е "сигурност"

Визитата била сериозен жалон за следващите 30 години в българо-американските отношения

Съединените американски щати приветстват предложението на България за създаване на военноморски координационен център във Варна в подкрепа на инициативата на НАТО за адаптирано предно присъствие. Двете страни имат желание да си сътрудничат допълнително както двустранно, така и в рамките на НАТО, за да подкрепят способностите на България за провеждане на военноморски операции, посредством което ще се укрепи колективната сигурност по югоизточния фланг на НАТО.

Съединените щати и България извличат взаимна полза от съвместните учения и другите начини за оперативно използване от страна на САЩ на учебния полигон "Ново село" и авиобаза "Граф Игнатиево" и възнамеряват да проучат начини за по-нататъшно развитие на възможностите за съвместни учения в бъдеще. Съединените щати и България също така възнамеряват да продължат сътрудничеството си за унищожаване на излишни конвенционални оръжия.

Визите, енергетиката, Ф-16 и посещение в България - основни теми на срещата Тръмп-Борисов

Визите, енергетиката, Ф-16 и посещение в България - основни теми на срещата Тръмп-Борисов

Двамата дадоха висока оценка на двустранните контакти в редица сфери

Съединените щати оценяват високо неотдавнашното закупуване на осем изтребителя F-16 от България и усилията на страната да модернизира въоръжените си сили.

Съединените щати и България планират да задълбочат своето партньорство в отбранителната индустрия и технологии. Ангажират се да развият допълнителни партньорства в областта на отбранителната индустрия и технологии, които са от решаващо значение за регионалната отбрана и възпиране, включително като продължат да улесняват достъпа до високотехнологични отбранителни технологии и въоръжение, които Съединените щати считат за налични. България се ангажира да обмисли надлежно предложенията на американските компании, които желаят да се конкурират на българския пазар.

Съединените американски щати и България очакват да бъде проведен стратегически диалог на високо равнище за по-нататъшно обсъждане на изпълнението на тези цели.

Повод за срещата на Борисов с Тръмп била покупката на F-16

Повод за срещата на Борисов с Тръмп била покупката на F-16

Това обаче не било благодарност от страна на САЩ за покупката

Сътрудничество в областта на икономиката, търговията и енергетиката

Двете държави се ангажират България да се превърне в истински разпределителен газов център и ключов източник на регионална енергийна сигурност, без монополисти, независимо дали чуждестранни или национални, функциониращ въз основа на пазарните принципи. Американският опит може да помогне на България в изграждането на един истински динамичен енергиен пазар.

Отчитайки интереса на България за преминаване към по-ефективни и чисти източници на енергия, ние искаме да си сътрудничим за повишаване на газовите доставки от надеждни източници и диверсифициране на ядрено-енергийния сектор, както и за увеличаване на дела на възобновяемите източници в общата енергийна матрица, се казва в едно от изявленията.

Продължаването на търговския обмен в тази сфера се очаква да укрепи българската енергийна сигурност и да понижи цените в услуга на българските крайни потребители. Двете страни отчитат важното значение на ядрената енергия за граждански цели като надежден и чист енергиен източник и са готови да работят заедно за намиране на решения на енергийните нужди на България.

За да се възползва в максимална степен от надеждните и изгодни доставки на втечнен природен газ от американски производители, България се нуждае от подходяща инфраструктура. Заедно възнамеряват да следят процеса и да работят за постигане на решителен напредък в изграждането на газовия интерконектор Гърция-България и плаващата платформа за съхранение и регазификация край Александруполис, Гърция.

САЩ приветстват стремежа на България да стане регионален разпределителен център за природен газ посредством завършване на интерконекторната връзка Гърция-България, придобиване на дял и резервиране на капацитет в плаващата платформа за съхранение и регазификация край Александруполис, Гърция, либерализиране на вътрешния си газов пазар, разширяване на капацитета и осигуряване на достъп до газовото си хранилище, сътрудничество със Сърбия по изграждане на друг интерконектор и инвестиране в реверсивния капацитет на Трансбалканския газопровод за диверсифициране вноса на газ за Източна Европа съобразно правилата на Европейския съюз.

Съединените щати възнамеряват да изпратят технически екип в България, който заедно със своите български колеги да проучи възможностите за по-нататъшно сътрудничество в различни области на енергетиката, включително и ядрената.  Съединените щати и България планират също така да работят заедно за засилване на енергийната сигурност на България, като подкрепят експедитивното лицензиране и използване на американско ядрено гориво за атомната електроцентрала "Козлодуй" при стриктно спазване на изискванията за безопасност и диверсификация и разпоредбите на Европейския съюз.

Ще задълбочат текущия диалог по въпросите, свързани с инвестиционния климат. Възнамеряват да гарантират справедливо отношение към инвеститорите и справедливо решаване на инвестиционните спорове по начин, който усилва доверието на инвеститорите. Като част от този диалог възнамеряват да открият начини за затвърждаване на положителните резултати и продължаване на постигнатото по отношение опазването на правата на интелектуалната собственост в България.

Двете страни ще засилят сътрудничеството в областта на цифровата инфраструктура и конкретно сигурните мрежи за комуникация от пето поколение (5G).

Укрепване на демокрацията и върховенството на закона

Съединените американски щати възнамеряват да окажат подкрепа на България в нейните действия за справяне с корупцията, която ограничава икономическия растеж и доверието в обществените институции посредством активно съдебно и полицейско сътрудничество и предоставяне на техническа помощ и обучение. Тези усилия целят предотвратяването и съдебното преследване на корупцията по високите етажи, транснационалната организирана престъпност и финансовите престъпления в България. България планира да създава условия за силно икономическо развитие, като зачита първостепенната роля на закона и неприкосновеността на договорите.

Съединените американски щати и България също така възнамеряват да си партнират в защитата на медийните свободи.

Съединените щати подкрепят желанието на България за присъединяване към Програмата за безвизово пътуване и приветстват продължаващия напредък на България по изпълнение на определените от закона изисквания за присъединяване към тази програма.

Съединените щати и България поемат ангажимент да провеждат редовен стратегически диалог между двете нации през 2020 година и след това.