РИОСВ - София съставя акт на кмета на Банкя заради незаконните сметища в местност "Вердикал". За извършеното нарушение ЗУО предвижда глоба от 3000 до 10 000 лв.

Припомняме, при проверка на инспекторите на 21 май бяха констатирани замърсявания от строителни отпадъци, отпадъци от опаковки и части от излезли от употреба МПС. РИОСВ - София даде на кмета на район Банкя предписание за почистване в срок до 31 май.

Сметища в ниви завариха екоинспектори край Банкя

Сметища в ниви завариха екоинспектори край Банкя

Предписаха на кмета да се справи с почистването

На този ден кметът на "Банкя" Рангел Марков информира РИОСВ, че част от отпадъците са събрани и извозени и е поискал удължаване на срока до 10 юни. При повторната проверка обаче, инспекторите са установили, че терените изобщо не са чистени - дори частично.