Кметът на Сопот Деян Дойнов внесе докладна записка за актуализация на Бюджета за 2020 г. и капиталовите разходи. По думите му все още не е ясно какви мерки ще бъдат предприети по отношение на епидемичната обстановка в страната. Това поставя българските общини в положение на несигурност и липса на възможност да направят адекватна прогноза за събираемостта на данъчните и неданъчните приходи през 2021 г. В тази ситуация приоритети са опазването на живота и здравето на гражданите и осигуряване на финансова стабилност, заяви Дойнов.

Кметът на Сопот изнася местния парламент на площада

Кметът на Сопот изнася местния парламент на площада

Целта е да се осигури безопасността на хората

В края на 2019 г. Общинският съвет взе положително решение за поемане на общински дълг от банка, но отказа безлихвен заем от централния бюджет. На 08 декември тази година министърът на финансите увеличи бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Сопот под формата на временен безлихвен заем в размер на 800 000 лева. Средствата трябва да бъдат възстановени до 01.12.2021 г.

Кметът се обръща към Общинския съвет за подкрепа в ситуация на извънредно положение.