Данни за около 200 хил. лица, свързани с терористични и екстремистки групировки, диверсанти и контрабандисти са се съхранявали до началото на 1990 г. в общата информационна база данни по линия на фондът „Система за обединен отчет на данни" - СООД.

Това обяви зам.-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, който присъства на конференция на тема „Международният тероризъм в документите на комунистическите тайни служби".

Международният тероризъм в документите на комунистическите тайни служби още...

Вучков посочи, че системата за обединен отчет на данни е създадена въз основа на споразумение от 1977 г. между бившите социалистически страни. Той обясни, че системата започва реално да работи 4 години по-късно. Идеята на създаването й е била чрез нея бившите социалистически страни да съхраняват и обменят данни и да могат да противодействат на чуждестранните специални служби и страните, които не са участвали в договора.

В системата са се съхранявали данни за лица, за които има сведения, че са свързани със служби на чуждестранни страни, както и информация за терористи, диверсанти, контрабандисти на оръжие, наркотици и произведения на изкуството, хора, свързани с т.нар. „идеологическа диверсия", похитители на заложници и др.

От 1981 г. до началото на 1990 г. в информационния масив на системата се съхранявала информация и за над 35 хил. оперативно интересни чуждестранни граждани, за които има данни, че са минавали границите на страната и дори са оставали на територията на България. Сред тях са имената на Карлос Чакала, Али Агджа, Бадала Мухамед Хасан, членове на Хамас, Ал Кайда, Червените бригади, Мюсюлмански братя и др.

За ефективната борба с тероризма е необходимо да се анализират тези данни, съхранявани в системата толкова години, обяви зам.-министър Веселин Вучков. Той посочи, че информационният фонд вече е предаден на Комисията по досиетата.

„Налага се преоценка на дейността на специалните служби, участвали в този проект. Направихме много точен график и успяхме въпреки големите трудности и огромния архивен фонд почти на 100% да го предадем", обяви Вучков.

Той посочи четири благоприятни последици от предаването на архива - концентрирането му на едно място, възможността за всеобхватна проверка на публичните длъжности и публичните дейности, много по-добрите условия, качественото обезпечаване на изследователския процес и интерес.

Вучков каза, че в новите тематични планове и учебни програми на академията на МВР от тази есен са включили задължителна тематиката за бившата Държавна сигурност. Курсантите още в 1-ви курс ще могат да отидат до Банкя, където е хранилището, и да се запознаят с някои от документите. В конференцията участват много специалисти, журналисти и членове на комисията по досиетата.