КТ "Подкрепа" настоява за спешна среща с министър-председателя Бойко Борисов. Понастоящем се водят дебати в работна група за подобряване на колективните трудови преговори в съответствие с Конвенция 154 на МОТ.

В тази връзка от КТ "Подкрепа" предлагат следните предложения за законови промени:

1) Министърът на труда и социалната политика да разпростира всички, сключени колективни трудови договори, страните по които са съгласни това да се случи. В момента министърът като институция, не конкретно настоящият, има право да го направи, но това по правило не се случва.

2) За да се осъществи предложението по т.1, следва да бъде законово регламентирана присъединителна вноска към колективния трудов договор на работниците и служителите, които не са страна по договора. Първите две точки са интегрално свързани.

3) При отказ на работодател да започне преговори за КТД, Главна инспекция по труда да му налага административна санкция.

4) Главна инспекция по труда да контролира изпълнението и спазването на сключените КТД. Понастоящем само работникът може да сигнализира и да жали неизпълнението в съд. Това не се случва, поради опасението на работниците, което е и реална опасност, че ще бъдат уволнени впоследствие от работа.

АИКБ и КНСБ подкрепят социалния министър Деница Сачева
Обновена

АИКБ и КНСБ подкрепят социалния министър Деница Сачева

Национална програма за грижи в домашна среда би могла да реши проблемите

Нощен труд - КТ "Подкрепа" води кампания за увеличаване на напълно остарялата като размер добавка за нощен труд в размер на 0,25 лв. Писахме анализи за вредите върху човешкото здраве и социална среда, събирахме подписки, инициирахме комисии в и заседание на НСТС, правихме протести. Повече от две години. Настояваме за:

1) Актуализиране на добавката за нощен труд, като часовата ставка е процент от размера на основната работна заплата.

2) Ограничаване полагането на нощен труд от 35 часа месечно на 21 часа месечно.

Извънреден труд - според Кодекса на труда, полагането на извънреден труд е забранено. Настояваме за спазването на този законов текст да бъде ясно регламентирано, тъй като понастоящем широко се злоупотребява. Следва да се запише, че извънреден труд може да се полага само в непрекъсваеми технологично производства.

Всички изброени по-горе предложения са в пряка връзка с подобряването на условията на труд и заплащане както на работниците по принцип, така и конкретно на здравните и социалните специалисти. В допълнение настояваме за поправяне на въведените пороци в областта на социалните грижи, които освен всичко останало в момента се определят и като "услуги".